DIFFICULT MADE EASY

Server & Datacenter

Med löpande underhåll och övervakning av processer och serverfunktioner, håller ni er rustade för att undvika driftstopp och onödigt strul.

SERVER & DATACENTER

Vi hjälper till med

all form av installation,

konfiguration och underhåll.

Er plattform når och behåller sin fulla potential och ni kan vara trygga i att backuper och uppdateringar håller er säkrade framåt.

MODERN DATACENTER

 • Komplett, fullt paketerad lösning för det moderna datacentret.
 • All hårdvara och programvara för servrar, lagring, nätverk och virtualisering
 • Standardiserat och automatiskt införande.
 • Leverans till fast pris.

Läs mer ...

VAD:
En komplett, fullt paketerad lösning för det moderna datacentret baserad på den absolut senaste och bästa tekniken. I lösningen ingår all hårdvara och programvara för servrar, lagring, nätverk och virtualisering samt installation och konfiguration. Vi levererar till ett fast pris.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi har standardiserat och automatiserat hela införandet, vilket ger en trygg, snabb och smidig leverans. Vi tar fullt ansvar för all hårdvara och all konfiguration.

Det här löser vi:

 • Noggranna tester med dokumenterade testprotokoll, både för funktionalitet och prestanda.
 • Utbildar er IT-personal för lösningen och lämnar över detaljerad kunskap och dokumentation.

FÖR ER:
Som vill slippa dyra, krångliga speciallösningar för exempelvis lagring. Modern Datacenter ger oslagbar prestanda eftersom det byggs fullt standardhårdvara som möjliggör en helt annan prisnivå än vad som tidigare varit möjligt.

DET HÄR INGÅR:

Som kund får du:

 • Garanterad prestandahöjning
 • Säker isolerad lösning med separat behörighetsstyrning
 • Virtuella maskinerna kan krypteras för ytterligare skydd
 • Beprövad teknik som är bevisat bäst i klassen
 • Lättillgänglig och effektiv support på hela lösningen


Vill ni även ha löpande support och drift med installation av nya uppdateringar, konfigurationsändringar, byte av trasig hårdvara, övervakning av prestanda och kapacitet? 

Läs mer om tilläggstjänsten “Modern Datacenter som tjänst”.

DATACENTER SOM TJÄNST

 • Rätt teknisk expertis för infrastruktur
 • Kontinuerlig och proaktiv omvårdnad av plattformen för servrar
 • Löpande drift och förvaltning av datacenter.
 • Effektivisera och förbättra infrastrukturen för hård- och programvara.

Läs mer ...

VAD:
Säkerställ att er infrastruktur med hård- och programvara hanteras med rätt teknisk expertis. Datacenter som tjänst innebär en kontinuerlig och proaktiv omvårdnad av plattformen för dina servrar.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi tar hand om den löpande driften och förvaltningen av ert datacenter och ser till att både effektivisera och förbättra infrastrukturen för hård- och programvara.

Det här löser vi:

 • Löpande tekniskt arbete som följer processramverket Information Technology Information Library (ITIL).
 • Incidenthantering
 • Problemhantering
 • Förändringshantering
 • Tillgänglighets- och kapacitetsplanering.
 • Beställningar
 • Övervakning (System Center Operations Manager)
 • Single Point of Contact
 • Förvaltning
 • Dokumentation
 • Ärendehantering

FÖR ER:
Bolaget med ett flertal servrar. Samtliga ligger då installerade i datacentret. 

DET HÄR INGÅR:

 • Dell PowerEdge 640
 • Dell PowerEdge 440
 • Dell S4048
 • Domänkontrollanter
 • System Center Virtual Machine Manager
 • System Center Operations Manager
 • WSUS
 • Virtuell server där alla verktyg som används för “Datacenter som tjänst” installeras.

SERVERDRIFT

 • Minimera eller eliminera problem redan innan de uppstår.
 • Detektera fel och kontrollera regelbundet och undvik förödande nertid.
 • Vi tar ansvar för drift och förvaltning av er verksamhets fysiska eller virtuella servrar.

Läs mer ...

VAD:
Med rätt produkter för er verksamhet, installerade och fungerande tillsammans – kan ni fokusera på det ni gör bäst. Vi är kräsna å era vägnar och väljer produkter med stor noggrannhet.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi hjälper er att hitta rätt hårdvara för era behov. Exempelvis datorer, abonnemang, servrar, telefoni, plattor, telefoner och övergripande service. Se på oss som den nördiga kompisen som testar allt först och vet vad vi letar efter i en riktigt bra och smidig produkt. Vi ser till att allt fungerar tillsammans.

FÖR ER:
Från den lilla till den stora organisationen kan vi hjälpa till. Vi anpassar tjänsten efter era behov och erfarenheter.

BACKUP SOM TJÄNST

 • Regelbundna backuper av data.
 • Backuper som alltid funderar som de ska.
 • Hjälp om något skulle gå fel vid en backup och testar att den fungerar att återläsa.

Läs mer ...

VAD:
Försäkra dig om att det tas regelbundna backuper av ditt data och att backuperna alltid fungerar som de ska. Vi hjälper till om något skulle gå fel vid en backup och testar att den fungerar att återläsa. Bakomliggande teknologi är Azure backup.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:

Det här löser vi:

 • Övervakning av backup med felavhjälpning vid problem
 • Återställning av information efter beställning
 • Löpande konfigurationsändringar
 • Regelbundna återläsningstester för verifiering

FÖR ER:
En grundläggande trygghet för arbetet med backup och säkerställande av korrekt process.

DET HÄR INGÅR:
Vi ger en Fast månadskostnad för själva tjänsten. Kostnad per instans och GB för Azure backup enligt Microsofts prislista.

MECM RAPID DEPLOYMENT SOLUTION

 • Microsofts mest kraftfulla och komplexa verktyg.
 • Sveriges absolut främsta kompetens inom MECM.
 • Egenutvecklade verktyg för snabb och effektiv installation.

Läs mer ...

VAD:
Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) är Microsofts mest kraftfulla och komplexa verktyg för all hantering av datorer och servrar. Verktygets komplexitet innebär att det krävs mycket kompetens för att få lösningen att fungera bra. Redan från installation är det grundläggande inställningar som är avgörande för att allt fungerar som det ska. Det behöver bli rätt från början annars uppstår problem.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Contribit har Sveriges absolut främsta kompetens inom MECM och har arbetat med produkten så länge den har existerat. Vi är dokumenterade specialister på att designa och implementera MECM och har gjort det hos välkända företag över hela världen. Dessutom är vi ackrediterade utbildare av IT-tekniker.

Vår lösning hjälper er att accelerera den första fasen av ett implementationsprojekt av MECM. Arbetet har som mål att installera MECM och alla beroenden och kringkomponenter, samt diverse grundkonfiguration av systemet som är nödvändig innan processen går vidare.

FÖR ER: 
All den erfarenhet och kunskap vi samlat på oss under åren, och all erkänd ’best practice’, har vi paketerat till en lösning som vi levererar till ett fast pris. Vi levererar MECM Rapid Deployment med egenutvecklade verktyg som säkerställer en mycket snabb och effektiv installation – alltid garanterat med samma kvalitet.

DET HÄR INGÅR:
Vi säkerställer till att design och implementering av MECM görs på rätt sätt och att hela installationen fungerar optimalt. Vår erfarenhet och vana att hantera produkten, gör oss till en trygg och långsiktig samarbetspartner för verktyget.

MECM SOM TJÄNST

 • Alltid optimal infrastruktur.
 • Löpande specialisthjälp för optimal infrastruktur.
 • Övervakning av prestanda i mjukvara och applikationer.

Läs mer ...

VAD:
Få en välfungerande IT-miljö med optimal infrastruktur. Med rätt kunskap och erfarenhet hjälper Contribit er att effektivisera, anpassa och underhålla er MECM på bästa sätt. Med tjänsten har ni löpande implementering av operativsystem, programvara och mjukvara. Samt exempelvis övervakning av hårdvara och möjlighet till fjärrstyrning av datorer.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi ansvarar för er SCCM-miljö och hanterar det löpande underhållsarbetet och säkerställer att SCCM fungerar och hålls uppdaterat med senaste mjukvaruuppdateringar. På ett tryggt sätt övervakar och hanterar vi eventuella problem proaktivt. Med MECM som tjänst hjälper vi er med att ta hand om varningar om exempelvis identifierade säkerhetsbrister och belastningar.

Det här löser vi:

 • Optimering och effektivisering i IT-infrastrukturen
 • Professionell övervakning av prestanda i mjukvara och applikationer
 • Specialistkunskap inom infrastruktur
 • Övergripande helhetserfarenhet och djupgående kunskap om plattformen
 • Effektiv identifiering och lösning på IT-problem
 • Övervakning av IT-miljön för att säkra optimalt utnyttjande och tillgänglighet.

FÖR ER:
Ju fler datorer som finns i verksamhetens miljö, desto mer komplext är det att lokalisera och identifiera ett problem. Med Contribit som samarbetspartner får ni en expert som har ingående kunskap och erfarenhet av korrekt uppsättning. Därmed sparar ni både tid och resurser hos er verksamhet.

SOM KUND FÅR DU:

 • Incidenthantering där vi ansvar för att hantera och lösa samtliga incidenter som berör MECM.
 • Förändringshantering som alltid följer etablerad process och dokumenteras.
 • Löpande hälsokontroller och underhåll som innefattar bland annat: Larm, komponenter, pakedstributioner, rensning, diskutrymme på servrar och Software Updates Automatic Deployment Rules.
 • Uppdateringar till klienter
 • Teknisk dokumentation
 • Ärendehantering i ett ärendehanteringssystem som samlar incidenter och förändringar samt beställningsfunktion.
 • Förvaltning och förvaltningsmöten
 • Tilläggstjänst certifiering av datormodell. 

Vill du även ha möjlighet att till ett fast pris beställa paketering av applikationer, i syfte att med MECM kunna utföra en automatisk installation av applikationen på hanterade datorer?

Få mer information om tilläggstjänsterna “Standard” och “Avancerad

Fler av våra tjänster

Vi är en långsiktig partner som kan ta hand om både stora och små IT-utmaningar. Våra processer bygger på mångårig erfarenhet och bred kunskap inom IT. Vi vill bidra på riktigt.

En partner

att lita på

Anlita oss när du behöver en pålitlig och kompetent samarbetsparter för IT-lösningar. Långsiktiga lösningar, kortsiktiga lösningar och ”jag har tryckt överallt men inget fungerar”. Vi kan IT.

Mer om ossHyr konsult