DIFFICULT MADE EASY

Nätverk

Ett fungerande nätverk är idag A och O för ett effektivt och sömlöst arbete. Samtidigt utsätts nätverk för ständigt växande trafik, fler enheter ansluts och nya former av hot mot säkerheten tillkommer.

NÄTVERK

Vi rustar ert nätverk

med rätt infrastruktur,

säkerhet och underhåll.

Lägg all hantering av ert nätverk hos en partner att lita på. Vi rustar ert nätverk med rätt infrastruktur, säkerhet och underhåll.

NÄTVERK SOM TJÄNST
 • Vi tar hand om hela kedjan, från installation, till underhåll.
 • Support när behovet uppstår.
 • Kapacitetsplanering, bandbredd, täckning och övergripande hantering.
 • Maximering av nätverkets tillgänglighet, hastighet och säkerhet.
 • För alla organisationer och verksamheter.
BRANDVÄGG SOM TJÄNST
 • Paketerad lösning med beprövade säkerhetsprodukter
 • Avancerat skydd mot attacker, intrång och oönskad intern trafik.
 • Expertis om hur en brandvägg fungerar och ska hanteras.
 • Från installation och konfiguration av brandvägg till löpande underhåll.
MICROSOFT ENPOINT MANAGER
 • Microsofts mest kraftfulla och komplexa verktyg.
 • Sveriges absolut främsta kompetens inom MECM.
 • Egenutvecklade verktyg för snabb och effektiv installation.
 • Löpande specialisthjälp för optimal infrastruktur.
 • Övervakning av prestanda i mjukvara och applikationer.

ALLT FÖR NÄTVERK

Nätverk som tjänst

VAD:
Ett nätverk ska fungera och det ska fungera väl. Vi tar hand om hela kedjan från installation, till underhåll i form av regelbundna uppdateringar och självklart support när behovet uppstår.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi hjälper er med kapacitetsplanering, bandbredd, täckning och övergripande hantering för att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst. Våra kompetenta och erfarna nätverkstekniker maximerar nätverkets tillgänglighet, hastighet och säkerhet. 

FÖR ER:
Alla organisationer oavsett storlek. En fast kostnad per månad och ett snabbt, säkert och pålitligt nätverk.

DET HÄR INGÅR:

 • Nätverksinfrastruktur
 • Installation
 • Drift
 • Support

Brandvägg som tjänst

VAD:
Stäng dörren till omvärlden. Vi erbjuder en paketerad lösning med beprövade säkerhetsprodukter som ger er ett avancerat skydd mot attacker, intrång och oönskad intern trafik. Med oss få du expertis om hur en brandvägg fungerar och ska hanteras.

 

Med vår hjälp undviker ni att investera i hårdvara, supportavtal, övervaka och underhålla brandväggen. Dessutom kan ni växa eller minska licensmodell inom en månad.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi ser till att allt hamnar på plats. Från installation och konfiguration av brandvägg till löpande underhåll med bland annat säkerhetsuppdateringar och IT-support kring brandvägg som tjänst.

FÖR ER:
Vi erbjuder fast pris per månad beroende på val av hårdvara och funktioner.

DET HÄR INGÅR:

 • Brandvägg
 • Licenser och supportavtal
 • Installation av uppgraderingar 
 • Övervakning
 • Lagring av konfiguration
 • Utbyte av hårdvara vid eventuella hårdvarufel

MECM Rapid Deployment Solution

VAD:
Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) är Microsofts mest kraftfulla och komplexa verktyg för all hantering av datorer och servrar. Verktygets komplexitet innebär att det krävs mycket kompetens för att få lösningen att fungera bra. Redan från installation är det grundläggande inställningar som är avgörande för att allt fungerar som det ska. Det behöver bli rätt från början annars uppstår problem.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Contribit har Sveriges absolut främsta kompetens inom MECM och har arbetat med produkten så länge den har existerat. Vi är dokumenterade specialister på att designa och implementera MECM och har gjort det hos välkända företag över hela världen. Dessutom är vi ackrediterade utbildare av IT-tekniker.

Vår lösning hjälper er att accelerera den första fasen av ett implementationsprojekt av MECM. Arbetet har som mål att installera MECM och alla beroenden och kringkomponenter, samt diverse grundkonfiguration av systemet som är nödvändig innan processen går vidare.

FÖR ER:
All den erfarenhet och kunskap vi samlat på oss under åren, och all erkänd ’best practice’, har vi paketerat till en lösning som vi levererar till ett fast pris. Vi levererar MECM Rapid Deployment med egenutvecklade verktyg som säkerställer en mycket snabb och effektiv installation – alltid garanterat med samma kvalitet.

DET HÄR INGÅR:
Vi säkerställer till att design och implementering av MECM görs på rätt sätt och att hela installationen fungerar optimalt. Vår erfarenhet och vana att hantera produkten, gör oss till en trygg och långsiktig samarbetspartner för verktyget.

MECM som tjänst

VAD:
Få en välfungerande IT-miljö med optimal infrastruktur. Med rätt kunskap och erfarenhet hjälper Contribit er att effektivisera, anpassa och underhålla er MECM på bästa sätt. Med tjänsten har ni löpande implementering av operativsystem, programvara och mjukvara. Samt exempelvis övervakning av hårdvara och möjlighet till fjärrstyrning av datorer.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi ansvarar för er SCCM-miljö och hanterar det löpande underhållsarbetet och säkerställer att SCCM fungerar och hålls uppdaterat med senaste mjukvaruuppdateringar. På ett tryggt sätt övervakar och hanterar vi eventuella problem proaktivt. Med MECM som tjänst hjälper vi er med att ta hand om varningar om exempelvis identifierade säkerhetsbrister och belastningar.

Det här löser vi:

 • Optimering och effektivisering i IT-infrastrukturen
 • Professionell övervakning av prestanda i mjukvara och applikationer
 • Specialistkunskap inom infrastruktur
 • Övergripande helhetserfarenhet och djupgående kunskap om plattformen
 • Effektiv identifiering och lösning på IT-problem
 • Övervakning av IT-miljön för att säkra optimalt utnyttjande och tillgänglighet.

FÖR ER:
Ju fler datorer som finns i verksamhetens miljö, desto mer komplext är det att lokalisera och identifiera ett problem. Med Contribit som samarbetspartner får ni en expert som har ingående kunskap och erfarenhet av korrekt uppsättning. Därmed sparar ni både tid och resurser hos er verksamhet.

SOM KUND FÅR DU:

 • Incidenthantering där vi ansvar för att hantera och lösa samtliga incidenter som berör MECM.
 • Förändringshantering som alltid följer etablerad process och dokumenteras.
 • Löpande hälsokontroller och underhåll som innefattar bland annat: Larm, komponenter, pakedstributioner, rensning, diskutrymme på servrar och Software Updates Automatic Deployment Rules.
 • Uppdateringar till klienter
 • Teknisk dokumentation
 • Ärendehantering i ett ärendehanteringssystem som samlar incidenter och förändringar samt beställningsfunktion.
 • Förvaltning och förvaltningsmöten
 • Tilläggstjänst certifiering av datormodell. 

Vill du även ha möjlighet att till ett fast pris beställa paketering av applikationer, i syfte att med MECM kunna utföra en automatisk installation av applikationen på hanterade datorer?

Få mer information om tilläggstjänsterna “Standard” och “Avancerad”

Fler av våra tjänster

Vi är en långsiktig partner som kan ta hand om både stora och små IT-utmaningar. Våra processer bygger på mångårig erfarenhet och bred kunskap inom IT. Vi vill bidra på riktigt.

Server & Datacenter

SERVER & DATACENTER
Med löpande underhåll och övervakning av processer och serverfunktioner, håller ni er rustade för att undvika driftstopp och onödigt strul.

IT-konsulter

IT-KONSULTER
Vi erbjuder rätt lösning på allt från mindre tekniska problem till större installationer och allt däremellan.

Arbetsplats

ARBETSPLATS
Lägg grundläggande IT-support, klienthantering, licenser, behörighetsfrågor, återställning av backup, operativsystem och hårdvara hos en partner att lita på.

Nätverk

NÄTVERK
Vi rustar ert nätverk med rätt infrastruktur, säkerhet och underhåll.

Supporttjänster

SUPPORTTJÄNSTER
En proaktiv support som kontinuerligt och noggrant arbetar för att minimera incidenter och problem.

Molntjänster

MOLNTJÄNSTER
Vi levererar privata, publika och hybrida molntjänster. Från förstudie till implementering och förvaltning till ett fast och sagt pris.

En partner

att lita på

Anlita oss när du behöver en pålitlig och kompetent samarbetsparter för IT-lösningar. Långsiktiga lösningar, kortsiktiga lösningar och ”jag har tryckt överallt men inget fungerar”. Vi kan IT.

Mer om ossHyr konsult