Contribit tar över serverdriften hos Fonus

By september 1, 2017Uncategorized

Contribit har sedan länge vart leverantör av SCCM och enskilda drifttjänster hos Fonus. Nu får vi utökat förtroende och i samband med att vi bygger om deras datacenter till Microsofts senaste virtuella moln-hybrid lösning, får vi även driftansvaret. Här kommer vi agera som en del av Fonus interna IT i form av alla serverrelaterade frågor. Vi ansvarar för att hjälpa Fonus hålla sin miljö framtidssäker och väl fungerande. Vi tar dessutom över alla serverrelaterade frågeställningar som behöver hanteras med de tredjepart företag som driver affärsapplikationerna.